× "Polityce Prywatności".
myLekarze.pl

(np. Ortopeda Częstochowa lub Jan Kowalski)

SPLS ZDROWIE NZOZ

poradnia protetyki stomatologicznej. - Przychodnia Specjalistyczna Nr 2

Informacje o komórce

Przychodnia stomatologiczna

Poradnia protetyki stomatologicznej

Funkcja ochrony zdrowia:

  • Leczenie stomatologiczne
  • Oświata i promocja zdrowia

Zakres świadczonych usług:

  • Protetyka stomatologiczna


Adres

89-526 05 45
Limanowskiego 17/19
10-342 Olsztyn

Opinie

Oceń klinikę i uzasadnij komentarzem

Partnerzy:
lekarz lekarz kliniki EASY.LV
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.1